ChristenUnie-SGP in Hoogheemraadschap van Rijnland gaan voor 3D!

Op 18 maart 2015 zijn niet alleen de verkiezingen voor de Provinciale Staten, maar krijgt u ook de gelegenheid om te kiezen wie u mag vertegenwoordigen in uw Waterschap. De Waterschappen zijn de oudste democratisch gekozen organen van Nederland. Al eeuwen kiezen boeren, burgers en buitenlui mensen die zij de zorg voor stevige dijken, goede waterkeringen en schoon water toevertrouwen. Water en veiligheid blijven in Nederland een dagelijkse zorg.

De kandidaten van de ChristenUnie-SGP zetten zich in voor degelijk en betrouwbaar bestuur, waarbij ze oog hebben voor de zorg voor de schepping en de veiligheid van mensen. Deze punten hebben ze verwoord in drie D woorden:

Dienstbaar, Daadkrachtig, en Duurzaam!

Kies op 18 maart een kandidaat met geloof en visie voor de toekomst. Geef geloof een stem!

Remmert Kerst is sinds 2009 waterschapper namens de ChristenUnie. Zijn tijd en energie steekt hij graag nog vier jaar in het bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland, omdat:

Remmert: "Wij leven met water. Van dit deel van de schepping kunnen we vaak genieten,maar het kan ook een bedreiging vormen. Daarom vind ik het erg belangrijk dat we ook voor de toekomst voor 'schoon water en droge voeten' zorgen.

Ik zal mij hier graag voor blijven inzetten en gaan voor een Dienstbaar, Daadkrachtig en Duurzaam Rijnland".